Họ Nguyễn - Đặng Giang
Thôn Đặng Giang, Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội, Việt Nam
Họ tộc này đang dùng gói R2 có thời hạn đến 23/05/2021 17:00. Hiện tại đã quá hạn, chỉ có thể xem bài viết, tra cứu thành viên theo điều kiện đơn giản và xem phả đồ trong phạm vi 3 đời. Vui lòng gia hạn gói bằng cách đóng phí duy trì gói.
Thông tin các gói dịch vụ TẠI ĐÂY
. Tìm thấy: 36
Trai - đời: 1 - vị trí: 0
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+1
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Nguyễn Trung Trực
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+1
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 2 - vị trí: 02 ; Bố: Nguyễn Trung Trực
Có vợ
Dâu - đời: 2 - vị trí: 02+1
Có chồng
Trai - đời: 3 - vị trí: 011 ; Bố: Nguyễn Thạch Cao
Có 2 vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+1
Có chồng - Con trai: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+2
Có chồng
Trai - đời: 3 - vị trí: 012 ; Bố: Nguyễn Thạch Cao
Có vợ - Con trai: 4
Dâu - đời: 3 - vị trí: 012+1
Có chồng - Con trai: 4
Trai - đời: 3 - vị trí: 013 ; Bố: Nguyễn Thạch Cao
Trai - đời: 3 - vị trí: 014 ; Bố: Nguyễn Thạch Cao
Có vợ
Dâu - đời: 3 - vị trí: 014+1
Có chồng
Trai - đời: 4 - vị trí: 0111 ; Bố: Nguyễn Thạch Bích
Có 2 vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0111+1
Có chồng - Con trai: 2
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0111+2
Có chồng
Trai - đời: 4 - vị trí: 0112 ; Bố: Nguyễn Thạch Bích
Có vợ - Con trai: 1
Một số kết quả thống kê
36 thành viên / 5 đời
Con trai nhánh nội 17
Con dâu nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Lời nói đầu 24/04 2021 04:25, xem:487
.